NAGRADNA IGRA (15.5. - 15.6.2019.) - pravila

15. svibnja 2019.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) RIBOLA d.o.o., Bardejovska 25, Kaštel Lukšić, OIB 61395607720, donosi sljedeća:

 

                  PRAVILA NAGRADNE IGRE

„U Riboli bezbrižno kupuj i u Mini Cooperu otputuj!“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je RIBOLA d.o.o., Bardejovska 25, Kaštel Lukšić, OIB 61395607720.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. 5. 2019. do 15. 6. 2019. na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske koje za vrijeme trajanja nagradne igre naprave kupnju u maloprodajnim objektima Ribola d.o.o. u minimalnoj vrijednosti od 50 kuna uz uvjet da mora biti kupljen i jedan od artikala partnera u nagradnoj igri. Artikli partnera će biti posebno označeni na polici, a popis artikala s kojima je moguće ostvariti sudjelovanje u nagradnoj igri bit će objavljen na internet stranici www.ribola.hr.

 

Kupci će za navedenu kupnju uz račun dobiti kupon.

 

Za sudjelovanje u izvlačenju za glavne nagrade, kupon je potrebno ispuniti (napisati broj računa, ime i prezime, adresu, kontakt broj mobitela ili telefona i e-mail adresu) i ubaciti u obilježenu kutiju koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta. Jedan broj računa dozvoljeno je upisati samo na jedan kupon.

 

Za sudjelovanje u izvlačenju za tjedne nagrade potrebno je ispuniti obrazac na internet stranici www.ribola.hr (upisati broj računa, ime i prezime, adresu, kontakt broj mobitela ili telefona i e-mail adresu). Jedan broj računa dozvoljeno je upisati samo jedanput.

 

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta, ali na završnom izvlačenju može osvojiti samo jednu nagradu. Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade.

 

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i drugih tvrtki koje su izravno uključene u provedbu nagradne igre, kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 

-        Glavne nagrade:

-        Automobil Mini Cooper R Edition - XR31, vrijednosti 180.829,77 kuna

-        Godišnja kupnja u Riboli u vrijednosti 12.000,00 kuna

-        Mobitel Samsung Galaxy S10 dijamantno crni 128 GB dual SIM SM G973F, vrijednosti 5.937,50 kuna

-        Notebook Acer Aspire 5 A515-51G-30GW, vrijednosti 3.732,00 kuna

-        Roomba 671 robot usisivač iRobot, vrijednosti 2.499,99 kuna

-        Poklon bon za putovanje agencija Magellan u vrijednosti 2.500,00 kuna

-        PlayStation 4 500GB F Chassis Black, vrijednosti 2.199,13 kuna

-        Vivoactive 3 music pametni sat Garmin, vrijednosti 2.199,99 kuna

-        2.000 kuna na kartici OTP banke

-        Aparat za kavu Krupus KP100631 Piccolo red, vrijednosti 671,16 kuna

 

-        Tjedne nagrade:

-        4 x LED TV LG 32LK510B, pojedinačne vrijednosti 1.312,50 kuna

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 219.819,54 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavnih nagrada održat će se 26. 6. 2019. na prodajnom mjestu Ribola d.o.o. broj 73, na adresi Zagorski put 17, Kaštel Stari.Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo javnog bilježnika i tročlane komisije. Dobitnici će biti određeni izvlačenjem kupona iz kutije u koju će se ubaciti kuponi sa svih prodajnih mjesta.

 

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

-        27. 5. 2019. - za prijave od 15. 5. 2019. do 25. 5. 2019.

-        3. 6. 2019. - za prijave od 26. 5. 2019. do 1. 6. 2019.

-        10. 6. 2019. - za prijave od 2. 6. 2019. do 8. 6. 2019.

-        17. 6. 2019. - za prijave od 9. 6. 2019. do 15. 6. 2019.

Na svakom izvlačenju će biti izvučen po jedan dobitnik. Izvlačenje će biti provedeno računalnim putem, metodom slučajnog odabira.

 

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od svakog izvlačenja na internet stranici www.ribola.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

 

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o vrsti nagrade i geografskoj udaljenosti dobivatelja iste, priređivač može dogovorit telefonskim putem ili e-mailom s dobitnicima iste.

Trošak osiguranja i registracije automobila snosi dobitnik.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.ribola.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.ribola.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionik daje suglasnost za korištenje dostavljenih osobnih podataka. Priređivač će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo u svrhu provedbe nagradne igre te će se po isteku roka za preuzimanje nagrada fizički i elektronski uništiti. Info: http://www.ribola.hr/privacy-policy ili gdpr@ribola.hr.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača ili na gore navedenu e-mail adresu. Osobnih podatci dobitnika bit će upisani Zapisnik o izvlačenju dobitnika i javno objavljeni (ime i prezime, grad/mjesto). Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

 

Rješenje Ministarstva financija:

 

KLASA: UP/I-460-02/19-01/291

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 6. svibnja 2019.


Sve novosti