NAGRADNA IGRA (28.9. - 15.11.2020.) - Pravila

28. rujna 2020.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) RIBOLA d.o.o., Bardejovska 25, Kaštel Lukšić, OIB 61395607720, donosi sljedeća:

 

                                  PRAVILA NAGRADNE IGRE

                                                    „U Riboli svaki je tjedan super nagrada vrijedan!“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je RIBOLA d.o.o., Bardejovska 25, Kaštel Lukšić, OIB 61395607720.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 28.9. 2020. do 15.11. 2020. na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske koje za vrijeme trajanja nagradne igre naprave kupnju u maloprodajnim objektima Ribola d.o.o. u minimalnoj vrijednosti od 50 kuna uz uvjet da mora biti kupljen i jedan od artikala partnera u nagradnoj igri. Artikli partnera će biti posebno označeni na polici, a popis artikala s kojima je moguće ostvariti sudjelovanje u nagradnoj igri bit će objavljen na internet stranici www.ribola.hr.

 

Kupci će za navedenu kupnju uz račun dobiti obavijest/upute za sudjelovanje u izvlačenju nagrada. Potrebno je ispuniti obrazac na internet stranici www.ribola.hr -> Potrošački kutak -> Nagradna igra te upisati broj računa, ime i prezime, adresu, kontakt broj mobitela ili telefona.

Jedan broj računa dozvoljeno je upisati samo jedanput, odnosno samo za jednu prijavu. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta. Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade.

 

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i drugih tvrtki koje su izravno uključene u provedbu nagradne igre, kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

  

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 

-          Mobitel Samsung Galaxy Xcover Pro crni dual SIM SM G715F, vrijednosti 3.350,00 kuna

-          Notebook 15.6“ Lenovo 81MX003USC, vrijednosti 2.791,55 kuna

-          Sat Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm aqua crni, vrijednosti 1.875,00 kn

-          PlayStation 4 Pro 1TB G Chassic Black, vrijednosti 2.638,75 kn

-          Pekač kruha Tefal PF251835, vrijenosti 1.199,99 kn

-          Kuhinjski robot Sencor STM 3754RD, vrijednosti 1099,99 kn

-          Električni romobil Meanit E85 8.5“, vrijednosti 2.799,99 kn

-          7 x LED TV Philips 32PHS4503, pojedinačne vrijednosti 1.125,00 kuna

(ukupno: 7.875,00kn)

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 23.630,27 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se svaki ponedjeljak, prema sljedećem rasporedu i sljedećoj dinamici:

 

-          5.10. 2020. - za prijave od 28.9.2020. do 4.10. 2020.

• Prva nagrada: Mobitel Samsung Galaxy Xcover Pro crni dual SIM SM G715F

• Druga nagrada: LED TV Philips 32PHS4503

-          12.10. 2020. - za prijave od 5.10. 2020. do 11.10. 2020.

• Prva nagrada: Notebook 15.6“ Lenovo 81MX003USC

• Druga nagrada: LED TV Philips 32PHS4503

-          19.10. 2020. - za prijave od 12.10. 2020. do 18.10. 2020.

• Prva nagrada: Sat Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm aqua crni

• Druga nagrada: LED TV Philips 32PHS4503

-          26.10. 2020. - za prijave od 19.10. 2020. do 25.10. 2020.

• Prva nagrada: Električni romobil Meanit E85 8.5“

• Druga nagrada: LED TV Philips 32PHS4503

-          2.11. 2020. – za prijave od 26.10. 2020. do 1.11. 2020.

• Prva nagrada: Pekač kruha Tefal PF251835

• Druga nagrada: LED TV Philips 32PHS4503

-          9.11. 2020. – za prijave od 2.11. 2020. do 8.11. 2020.

• Prva nagrada: Kuhinjski robot Sencor STM 3754RD

• Druga nagrada: LED TV Philips 32PHS4503

-          16.11. 2020. – za prijave od 9.11. 2020. do 15.11. 2020.

• Prva nagrada: PlayStation 4 Pro 1TB G Chassic Black

• Druga nagrada: LED TV Philips 32PHS4503

 

 

Na svakom izvlačenju bit će izvučena dva dobitnika. Izvlačenje će biti provedeno računalnim putem, metodom slučajnog odabira putem Ribola službene stranice.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Imena dobitnika bit će objavljena isti dan kad je izvlačenje na internet stranici www.ribola.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave te računa s kojim su sudjelovali u nagradnoj igri.

 

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o vrsti nagrade i geografskoj udaljenosti dobivatelja iste, priređivač može dogovorit telefonskim putem ili e-mailom s dobitnicima iste.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.ribola.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.ribola.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionik daje suglasnost za korištenje dostavljenih osobnih podataka. Priređivač će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo u svrhu provedbe nagradne igre te će se po isteku roka za preuzimanje nagrada fizički i elektronski uništiti. Info: http://www.ribola.hr/privacy-policy ili gdpr@ribola.hr.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača ili na gore navedenu e-mail adresu. Osobnih podatci dobitnika bit će upisani Zapisnik o izvlačenju dobitnika i javno objavljeni (ime i prezime, grad/mjesto). Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

 

Rješenje Ministarstva financija:

 

KLASA: UP/I-460-02/20-01/380

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 21. rujna 2020.  


Sve novosti