NAGRADNI NATJEČAJ “Osvoji poklon za nju i njega!”

19. studenog 2021.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Osvoji poklon za nju i njega!”

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač nagradnog natječaja je Ribola d.o.o (dalje u tekstu: Organizator), adresa: Bardejovska 25, Kaštel Lukšić, OIB: 61395607720.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

 

Članak 2.

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Ostvarivanje promidžbe Ribole kao Organizatora nagradnog natječaja.

 

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od 20. studenog do 21. studenog 2021., u 23:59 sati.

 

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja koji posjeduju Facebook profil. Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u natječaju.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju:

•             zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća),

•             osobe koje su izravno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje pobjednika,

•             sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji.

 

 

 

Članak 5.


KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju treba odgovoriti na nagradno pitanje ili nagradni zadatak koje će biti postavljeni u komentaru iznad objave o nagradnom natječaju u razdoblju trajanja nagradnog natječaja. Ribola žiri će nasumično odabrati četiri odgovora koje će nagraditi. Dobitnici će biti odabrani putem servisa Random comment picker (https://commentpicker.com).

Dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, i sl.) bit će odmah isključeni iz nagradnog natječaja.

 

Članak 6.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja natječaja:

1.           Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja

2.           Ako Sudionik pošalje odgovor na koji nema pravo korištenja

3.           Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka

4.           Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti

5.           Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju

6.           Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon
kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata

7.           Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-7. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

Članak 7.

FOND NAGRADA
Fond nagrada uključuje 4 nagrade. Svaka nagrada sastoji se od Axe poklon paketa i Dove poklon paketa.

 

Članak 8.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA
U sklopu natječaja, od strane Ribola d.o.o. bit će nasumično odabrano četiri dobitnika koji su odgovorili na nagradno pitanje ili zadatak. Dobitnici će biti odabrani putem servisa Random comment picker (https://commentpicker.com).

Nagrađeni mogu biti samo Sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6.

Imena Sudionika koji osvajaju nagradu, bit će objavljena na Facebook stranici ispod objave o natječaju.

 

Članak 9.

UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni putem Ribola Facebook stranice.

 

 

Članak 10.

NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE

Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi putem Facebooka s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon, e-mail) u roku od 24 sata od objave dobitnika.

Poslani podaci će isključivo biti korišteni za potrebe preuzimanja nagrade te će biti pohranjeni u skladu s GDPR regulativom.

 

 

 

 

Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na nagradni natječaj odnosno tijekom nagradnog natječaja odnosno podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu:
Vaše identifikacijske podatke
Primjerice ime i prezime, prebivalište, broj osobne iskaznice/putovnice

Vaše kontakt podatke
Primjerice e-adresa te telefon
Podatke o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnom natječaju

U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnom natječaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnom natječaju;
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 24 sata od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati.

 

Članak 11.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji ostave svoj komentar na Ribola Facebook stranici suglasni su da Organizator te odgovore trajno zadrži na službenoj Facebook stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji učitaju fotografije u komentare ispod objave na Ribola Facebook stranici su suglasni da Organizator te fotografije trajno zadrži na službenoj Facebook stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

 

Članak 12.

PRAVILA

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Ribole. Organizator zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena pravila biti objavljena na službenoj web stranici ribola.hr.

 

Članak 13.

NEPODIJELJENE NAGRADE

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

 

Članak 14.

ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

•             bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i
zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

•             (ne)funkcioniranje Interneta, i http://www.ribola.hr/ i Facebooka i posljedice
(ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

•             ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba
Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;

•             Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju
diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

U Kaštel Lukšiću, 19. studenog 2021.

Ribola d.o.o.


Sve novosti