ULTRA ZOO PROGRAM VJERNOSTI

19. rujna 2017.

 

 

ULTRA ZOO

ZABAVNA IGRA SKUPLJANJA PUZZLI S LIKOVIMA ŽIVOTINJA I SLOVIMA

Program vjernosti traje od 1.9. do 15.11. 2017. ili do isteka zaliha

 

Na svim prodajnim mjestima članica ULTRA GROSA u tijeku je ULTRA ZOO program vjernosti. Program traje od 1. rujna do 15. studenog i održava se u 1.300 prodajnih mjesta udruženja.

ULTRA ZOO program vjernosti čini bogata kolekcija raznobojnih puzzli/magnetića sa 120 različitih likova životinja i pripadajućim slovom abecede. Svaka ULTRA ZOO puzzla ujedno je i magnetić koji prianja na sve metalne površine. Radi se o didaktičkoj slagalici za cijelu obitelj u kojoj djeca kroz igru uče slova i životinje.

Zabavite se i družite uz ULTRA ZOO!

KAKO DOBITI ULTRA ZOO?

1. Za svakih potrošenih 50 KN dobivate 1 ULTRA ZOO paketić

2. Dodatne ULTRA ZOO paketiće dobivate:

  • za kupnju proizvoda sponzora

  • za plaćanje American Express karticom

 

 

Kako sudjelovati i osvojiti nagrade?

1. Skupljaj ULTRA ZOO puzzle

2. Napiši priču o skupljenim životinjama

3. Fotografiraj složene ULTRA ZOO puzzle koje si osvojio

4. Pošalji nam priču, fotografiju i svoje podatke (ime i prezime, ime i prezime roditelja ili skrbnika koji će preuzeti nagradu, adresu i poštanski broj, broj telefona i email adresu) na adresu: Ultra Grros d.o.o, Rudeška cesta 14, 10 000 Zagreb (ZA ULTRA ZOO nagradnu igru)

NAGRADE

GLAVNA NAGRADA: 10 X PUT U GARDALAND

OSTALE NAGRADE: 10 X PAKET OD 100 ULTRA ZOO PUZZLI

                                   10 X POKLON PAKET ULTRA PLUS PROIZVODA

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

‘ULTRA ZOO NAGRADNA IGRA’

Temeljem čl.69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, dopune: 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14.) Ultra gros d.o.o., Rudeška cesta 14, 10000 Zagreb, OIB 50266527938 donosi sljedeća pravila nagradne igre.

KLASA: UP/I-460-02/17-01/426

URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Opće odredbe

Članak 1.

Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje u nagradnoj igri »ULTRA ZOO NAGRADNA IGRA« (u nastavku: nagradna igra). Priređivač nagradne igre: ULTRA GROS d.o.o. iz Zagreba, Rudeška cesta 14, OIB: 50266527938 (u nastavku: Priređivač).

Trajanje nagradne igre

Članak 2.

Nagradna igra započinje 1.9.2017. godine i traje do 15.11.2017. godine (uključivo) i ima samo jedno kolo. Nagradna igra se provodi u maloprodajnim objektima članica društva ULTRA GROS d.o.o., a to su društva: Dinova-Diona d.o.o., Djelo d.o.o., Duravit d.o.o., Istarski Supermarketi d.o.o., Jadranka Trgovina d.o.o., TP Varaždin d.o.o. (Kitro), La-vor Trade d.o.o., Lonia d.d., Lorenco d.o.o., Mali Palit d.o.o., Mlin i pekare d.o.o., PPK Bjelovar d.d., Prehrana d.d. Ribola d.o.o. Sonik d.o.o., Strahinjčica d.o.o., Trgocentar d.o.o., Trgonom d.o.o., Union d.d., Valalta d.o.o., Victa d.o.o. i Vrutak d.o.o.

Svrha nagradne igre

Članak 3.

Svrha nagradne igre je promocija programa vjernosti ULTRA ZOO od strane priređivača Ultra gros d.o.o u maloprodajnim objektima članica Ultra gros udruženja navedenih u članku 2. ovih Pravila koji su obilježeni prigodnim plakatom ULTRA ZOO nagradne igre.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 4.                                                   

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača ili članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) i sve druge osobe zaposlene u svim tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u razvoju, odnosno izvođenju ove nagradne igre (članice društva ULTRA GROS d.o.o.). Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 5.

Sudionici sudjeluju u nagradnoj igri tako da slože proizvoljni oblik od ULTRA ZOO magnetića sakupljenih tijekom trajanja ULTRA ZOO programa vjernosti, fotografiraju složeni oblik, napišu priču o prikupljenim životinjama s magnetića i pošalju fotografiju i priču na adresu Priređivača. Uz poslanu fotografiju složenog oblika potrebno je poslati sljedeće podatke: ime i prezime sudionika, ime i prezime roditelja ili skrbnika koji će preuzeti nagradu, točnu adresu stanovanja ili prebivališta, broj telefona i e-mail adresu. Fotografiju i sve navedene osobne podatke potrebno je poslati na adresu: ULTRA GROS d.o.o., Rudeška cesta 14, 10000 Zagreb (s naznakom: Za ULTRA ZOO nagradnu igru).

U nagradnoj igri svaki sudionik može poslati neograničen broj različitih fotografija složenih ULTRA ZOO oblika i pripadajućih priča o životinjama s magnetića. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Nagradni fond

Članak 6.

Nagradni fond uključuje:

Glavna nagrada:

10 x Put u Gardaland za četiri osobe

Opis pojedinačne nagrade:
Voucher PBZ Card, putničke agencije za dvodnevno nagradno putovanje u Gardaland za 4 osobe što uključuje:

  • prijevoz autobusom iz Zagreba na redovno objavljenim grupnim polascima u organizaciji turističkih agencija – partnera
  • smještaj u hotelu 3* u dvokrevetnim sobama na osnovi jednog noćenja s doručkom
  • pratitelja putovanja
  • ulaznice za Gardaland i Sea Life i ulaznice za Safari Park

Voucher za nagradno putovanje vrijedi do 31.10.2018. i nije ga moguće zamijeniti za novac.

Dobitnik može voucher prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost.

Priređivač će dobitnika uputiti da se za realizaciju nagradnog putovanja javi u PBZ Card, putničku agenciju, najmanje 14 dana prije putovanja. Mogućnost potvrde za određeni termin ovisi o raspoloživim mjestima u trenutku rezervacije.

Vrijednost pojedinačne nagrade je 4.060,00 kn s uključenim PDV-om.

Ukupna vrijednost 10 glavnih nagrada: 40.600,00 kn (PDV uračunat u cijenu).

10 x Poklon paket ULTRA ZOO figurica

Ukupna vrijednost za 10 nagrada: 525,00 (PDV uračunat u cijenu)

10 x Poklon paket ULTRA plus proizvoda

Ukupna vrijednost za 10 nagrada: 1.186,80 kn (PDV uračunat u cijenu)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 42.311,80 kn(PDV uračunat u cijenu).

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Izvlačenje nagrada

Članak 8.

Izvlačenje nagrada će se održati 24. 11. 2017 g. u 12 sati u prostorijama Priređivača u Zagrebu, Rudeška cesta 14, a obavit će se izvlačenjem iz svih pristiglih pošiljki s fotografijama složenih Ultra ZOO oblika za nagradnu igru u periodu od 1.9.- 15.11.2017. godine. Nagradno izvlačenje obavit će se u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog  odabira kupona iz svih pristiglih pošiljki za nagradnu igru. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu iste vrste. Izvlačenje nagrada je javno te svi zainteresirani imaju pravo prisustvovati izvlačenju nagrada. Redoslijed izvlačenja dobitnika nagrada započinje od zadnje nagrade prema glavnoj. Sve nagrade bit će izvučene i podijeljene pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je poslala fotografiju složenog ULTRA ZOO oblika i priču o životinjama s fotografije te priložila sve tražene osobne podatke. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Članak 9.

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Priređivač telefonom u roku od 2 (dva) dana te pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja. Svi sudionici nagradne igre se sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu da se njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na Internet stranici www.ultragros.hr  i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promidžbene svrhe nagradne igre. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.

Priređivač će dobitnicima deset (10) glavnih nagrada Put u Gardaland za 4 osobe vouchere za nagradno putovanje poslati na adrese stanovanja ili prebivališta preporučenom poštom s povratnicom.

Dobitnicima deset (10) ULTRA ZOO poklon paketa i deset (10) paketa ULTRA PLUS proizvoda, nagrade će biti poslane poštom s povratnicom.

Troškove slanja svih nagrada snosi Priređivač.

Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pisanim putem obaviješten o dobitku koji mora podići u naknadnom roku koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana a niti duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 3. ovog članka ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će s istima postupiti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Ako je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade obvezna je pravovaljana identifikacija roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika koji je naveden na prijavi za sudjelovanje u nagradnoj igri (osobna iskaznica ili putovnica).

U slučaju da dobitnici iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade. Za poštom poslane nagrade, u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem faksa ili pošte), Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 (pettisuća) kuna, postupiti u skladu sa čl.11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:

- dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,

- se pojavi sumnja u istinitost podataka,

- dobitnik nije naveo pravu kućnu adresu,

- dobitnik koji je dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, a nije u prijavi naveo roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika koji će u njegovo ime preuzeti nagradu

- se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom

- se dobitnik u 10 dana od obavijesti nije odazvao na poštansku pošiljku u kojem ga Priređivač obavještava o preuzimanju glavne nagrade,

- se dokaže da je korisnik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,

- u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika nego što je nagrada u nagradnom fondu, Priređivač pridržava pravo da nagrade dodijeli onim sudionicima koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. te su suglasni s Pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri te su na ispisanoj kopiji računa odnosno kuponu sa spojenom kopijom računa u nagradnoj igri naveli sve zahtjevane podatke dok ostale nagrade ostaju nedodijeljene. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Ograničenje odgovornosti

Članak 10.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

- bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,

- nedostavljene pošiljke s nagradama,

- bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.

Sudionici nagradne igre se izričito slažu da Priređivač nagradne igre osobne podatke koje sudionici navedu u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri koristi za potrebe te nagradne igre. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama niti koristiti u druge svrhe.

Objava nagradne igre

Članak 12.

Priređivač nagradne igre obvezan je objaviti ova Pravila na Internet stranici www.ultragros.hr  prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Imena svih dobitnika biti će objavljena na web stranici www.ultragros.hr u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre dostupna su na adresi Priređivača iz čl.1 ovih Pravila.

Ostale odredbe

Članak 13.

Odluke Priređivača nagradne igre o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom i pravilima nagradne igre su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ta pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Pririređivač. Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem službenih stranica Priređivača www.ultragros.hr . Za sve eventualne sporove povezane s ovom nagradnom igrom, a koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. Ova pravila počinju vrijediti s danom prihvaćanja od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske. S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju broj:

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 27. srpnja 2017.

ULTRA GROS d.o.o.

Marjo Jukić, direktor


Sve novosti