PRAVILA PRIVATNOSTI NA INTERNETU

Oznaka dokumenta: ZOP 3.1.0

Verzija: 1

Datum publiciranja: 25.5.2018.

Datum revizije: 25.5.2021.

Datum sljedeće revizije: 25.5.2022.

Vlasnik dokumenta: Voditelj sigurnosti podataka društva Ribola d.o.o., Bardejovska 25, OIB: 61395607720

1.    UVOD

 1. Ribola d.o.o. kao voditelj obrade:

U skladu s Općom EU uredbom o zaštiti podatka 2016/679/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonom o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, naša organizacija svojim kupcima, partnerima i ostaloj javnosti želi prezentirati pravila privatnosti a vezana za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Ribola d.o.o. je maloprodajni lanac te svoje poslovne operacije obavlja na području srednje Dalmacije. Osobni podaci s kojima su susrećemo u svojim poslovnim procesima čine nas voditeljima obrade jer smo dužni ali jednako tako i želimo osigurati zaštitu svih osobnih podataka koje prikupljamo kako ne bi došlo do njihove upotrebe za neke druge svrhe.

Podaci o našem društvu:

Naziv: RIBOLA d.o.o.

Adresa sjedišta: Bardejovska 25, 21215 Kaštel Lukšić

Tel: 021/220-555

Fax: 021/228-083

E-mail: info@ribola.hr

E-mail za pitanja zaštite osobnih podataka: gdpr@ribola.hr

 1. Kontakt za pitanje zaštite osobnih podataka:

Sve informacije vezane za zaštitu osobnih podataka možete uputiti na adresu e-pošte: gdpr@ribola.hr ili na adresu: Ribola d.o.o., Bardejovska 25, Kaštel Lukšić, s napomenom „Zaštita osobnih podataka“

 1. Ključni pojmovi

Osobni podaci – Svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Voditelj obrade – Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Ako su svrha i način obrade određeni zakonom EU ili zakonom države članice, kriteriji za imenovanje voditelja obrade osobnih podataka mogu biti posebno definirani zakonom EU ili posebnim zakonom države članice.

Izvršitelj obrade – Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Vlasnik podatka – Svaki živi pojedinac čiji su podaci, koje posjeduje organizacija predmet neke vrste obrade.

Obrada – Bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupu osobnih podataka, neovisno radi li se o automatiziranim sredstvima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, objavljivanje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, brisanje, uništenje i sl.

 1. Osnovna načela prikupljanja i obrade osobnih podataka:

Ribola prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni kako bi se realizirali poslovni procesi te se ne prikupljaju posebne kategorije osobnih podataka. Podaci se koriste samo u svrhu za koju su prikupljeni. Osiguravamo vaše osobne podatke od neovlaštenih korištenja te neovlaštenog pristupa. Osobni podaci se ne distribuiraju trećim stranama bez znanja i privole ispitanika, a osobni podaci se ne prenose izvan Europske unije. Ne koristimo automatiziranu obradu niti tzv. profiliranje vaših osobnih podataka. Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko su potrebni radi ispunjenja svrhe zbog koje su prikupljeni te u skladu s zakonskim propisima ako se radi o zakonskoj osnovi prikupljanja, a nakon toga se trajno uništavaju.

2.    OSOBNI PODACI PREMA VRSTI ISPITANIKA

 1. Kandidati za posao

Ako se javljate na otvoreni natječaj za radno mjesto u našoj organizaciji ili šaljete otvorenu molbu za posao, tada se o vašim osobnim podacima brinemo kako je dolje prikazano.

 1. Vrste osobnih podataka: svi podaci koje prezentirate u molbama za posao i životopisu, a najčešće ime, prezime, kontakt podaci (adresa, telefon, mobitel, e-mail), životopis
 2. Svrha prikupljanja: podaci se prikupljaju i obrađuju samo u svrhu provedbe selekcijskog postupka za popunu otvorenih radnih mjesta te se za druge svrhe neće koristiti niti će se prosljeđivati trećim stranama
 3. Temelj za obradu osobnih podataka jest legitimni interes našeg društva da provedemo odabir kandidata za popunu radnih mjesta ali i vaše dobrovoljno slanje tih istih podataka u tu svrhu.
 1. Sudionici nagradnih igara/natječaja

U slučaju da sudjelujete u nagradnim igrama koje priređujemo ili nagradnim natječajima, tada koristimo podatke koje ste nam dostavili prijavom na nagradnu igru/natječaj prema objavljenim pravilima.

 1. Vrste osobnih podataka: ime, prezime, telefon/mobitel, adresa, e-mail; svi podaci koji se prikupljaju prilikom nagradnih igara/natječaja su uvijek unaprijed poznati i javno objavljeni u pravilima nagradnih igara/natječaja
 2. Svrha prikupljanja: svi osobni podaci prikupljeni tijekom jedne nagradne igre/natječaja se koriste isključivo radi provedbe te nagradne igre/natječaja te neće biti upotrjebljeni za druge svrhe.
 3. Temelj za obradu osobnih podataka jest legitimni interes organizacije za provedbu nagradnih igara/natječaja kako bi nagradio vjernost svojih kupaca, potakao povećanje prodaje te kako bi proveo samu nagradnu igru u skladu s Zakonom o igrama o sreću (NN 87/09-143/14) te Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).
 4. Treće strane koje koristimo u obradi se odnose na javnog bilježnika koji u skladu sa Zakonom o igrama o sreću (NN 87/09-143/14) te Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) mora biti prisutan izvlačenju. Uz to, u skladu s istim zakonskim propisima, dužni smo obavijestiti Ministarstvo financija o dobitnicima nagrada.
 1. Fizičke osobe partneri

U svom poslovanju, često surađujemo i ostvarujemo obostrano korisne odnose s fizičkim osobama, našim partnerima, bilo da se radio o zakupu poslovnih prostora, obrtima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima od kojih kupujemo robu i usluge, ili s kojima ostvarujemo druge oblike pravnih odnosa.

 1. Vrsta osobnih podataka: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt podatke (telefon, mobitel, e-mail), broj transakcijskog računa, u nekim slučajevima preslika osobne iskaznice, preslika rješenja o upisu u registar OPG-a, i druge informacije potrebne da se realizira ugovorni odnos
 2. Svrha prikupljanja jest isključivo provedba potrebnih radnji vezanih za ugovorni odnos koje kao partneri imamo s vama te se isti podaci ne koriste u druge svrhe. To isto ujedno čini i temelj obrade osobnih podataka.
 1. Kupci i posjetitelji prodavaonica

Bilo da ste kupac ili samo posjetitelj naših prodavaonica, molimo imajte na umu da su objekti pod videonadzorom te da u tim slučajevima dolazi do prikupljanja vaših osobnih podataka.

 1. Vrste osobnih podataka: možete biti snimljeni dok se nalazite u našim prodavaonicama, o čemu postoji jasna obavijest na ulazu u prostor pod videonadzorom.
 2. Temelj za obradu ovih osobnih podataka čine legitimni interes našeg društva da se zaštiti nekretnina te imovina u njoj od provala, krađa i razbojstava.
 3. Svrha prikupljanja jest mogućnost utvrđivanja identiteta osobe koja je izvršila kazneno/prekršajno djelo u našim prodavaonicama
 4. Treće strane koje koristimo u obradi jest društvo s kojim imamo ugovor o pružanju usluge videonadzora, ali i nadležne institucije u okviru Ministarstva unutarnjih poslova u slučajevima kada dođe do kaznenog/prekršajnog djela.
 1. Posjetitelji web stranica

Na web stranicama www.ribola.hr koriste se slijedeće funkcionalnosti:

Kolačići (cookies)

Internet stranice “Ribola d.o.o.” koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u vašem računalnom sustavu putem internet preglednika (browser).

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste tehnologiju kolačića. Kolačići sadrže takozvani ID kolačića koji predstavlja jedinstven identifikator kolačića te se sastoji od niza znakova koje internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem se pohranjuje kolačić. Ta funkcionalnost internetskim stranicama i poslužiteljima omogućava da prepozna pojedinačne preglednike od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće.

Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID kolačića. Korištenjem kolačića, “Ribola d.o.o.” korisnicima ove web stranice može pružiti više korisničkih usluga i bolje korisničko iskustvo koje ne bi bile moguće bez postavki kolačića.

Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati naše korisnike web stranice. Svrha ovog prepoznavanja je u olakšavanju da iskoriste našu web stranicu. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupa web stranici jer te podatke preuzima poslužitelj automatski iz kolačića koji je pohranjuje na vašem računalni sustavu.

Nositelj podataka može u svakom trenutku spriječiti postavljanje kolačića s naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke svog internet preglednika (browsera), a u njemu ujedno može i trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internet preglednika ili drugih softverskih programa. Ta mogućnost brisanja je moguća u svim popularnim internet preglednicima.

Ako nositelj podataka deaktivira postavljanje kolačića u svom internet pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne.

Više detalja o kolačićima (cookies) i kako upravljati njima (ograničiti, obrisati) možete naći na http://www.allaboutcookies.org/.

Google Analytics (s anonimnom funkcijom)

Na ovoj web stranici voditelj obrade je implementirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics (u nastavku GA) služi za izradu web analitike i statistike posjećenosti te analizu ponašanja posjetitelja web stranici kroz prikupljanje i analizu podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. GA skuplja podatke o ponašanju posjetitelja, kao što su informacija o stranici koja se pregledava, vremenu pregleda, s koje stranici je osoba došla na web stranicu (tzv. referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. GA analiza uglavnom se koristi za optimizaciju web stranice te provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanje.

Izvršitelj obrade je Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Komponenta usluga GA koristi opciju “anonymizeIp” kojom se skraćuje IP adresu internetske veze posjetitelja i anonimizira se prilikom pristupa našim web stranicama iz posjetitelje naše web stranice iz država članica Europske unije. Namjena GA je da analizira promet na našoj web stranici. Google prikuplja podatke i informacije, a između ostalog, kako bi i procijenio efikasnost naše web stranice te nam pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim web stranicama te nam predložio nam druge usluge koje možemo koristiti na našim web stranicama.

GA će postaviti kolačiće u internet preglednik posjetitelja naše web stranice. Definicija kolačića je objašnjena u prethodnom odjeljku. Postavljanjem kolačića, Google može analizirati upotrebu naše web stranice.

Nositelj podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom web preglednika i time trajno uskratiti postavljanje kolačića. Osim toga, nositelj podataka ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics kao i obradom podataka od strane Googlea te se isključiti iz njezine daljnje obrade. U tu svrhu, nositelj podataka mora preuzeti dodatak svoj internet preglednik na adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga.

Više informacije procedurama o zaštiti osobnih podataka od strane tvrtke Google mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics pravila dodatno se objašnjava na ovoj internet stranici https://www.google.com/analytics/.

Google Adwords

Google Adwords je platforma za oglašavanje na internetu kroz koju oglašivači postavljaju oglase koji se prikazuju u Google tražilici (search) ili Google oglašavačkoj mreži. Kod postavljanja oglasa putem Google Adwords platforme, oglašivač definira ključne riječi po kojima će se prikazivati oglasi osobama koje pretražuju internet za tim ili sličnim pojmom ili će im se prikazati oglasi na internet stranicama gdje se može stvoriti jednoznačna ili slična poveznica s unesenim ključnim riječima.

Izvršitelj obrade kod Google Adwords usluge je tvrtka Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Voditelj obrade tj. vlasnik ove internet stranice koristi usluge servisa Google Adwords u svrhu promocija web stranice, prodaje usluga i proizvoda i ostalih marketinških aktivnosti.

Ako nositelj podataka na našu internet stranicu pristupi putem oglasa objavljenog na Google oglašivačkoj mreži ili Google search stranice, na njegov informacijske sustav bit će poslan kolačić konverzije. Definicija kolačića je objašnjena u prethodnim poglavljima.

Rok trajanja kolačić konverzije je 30 dana i ne koristi se za identifikaciju nositelja podataka.

Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića kako bi stvorio statistiku posjete našoj web stranici, tj. kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su na našu internet stranicu došli putem Google Adwords oglasa. Svrha analize i statistike je kako bi se utvrdio uspjeh ili neuspjeh svakog Google Adwords oglašavanja te donijele odluke o budućim marketinškim aktivnostima “Ribola d.o.o.”.

Google Adwords servis ne dijeli osobne podatke osoba koje su kliknule na oglas niti ih ne dijeli s drugim oglašivačima, korisnicima Google Adwords servisa.

Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, kao što su IP adresa nositelja podataka, internetska stranica koju se posjetila i ostale podatke. Svaki put kad posjetite naše internetske stranice putem oglasa iza Google Adwords oglašivačke mreže ili Goolge search, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi nositelj podataka, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti osobne podatke prikupljene ovakvim tehničkim postupkom trećim stranama.

Nositelj podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića s naše web stranice pomoću odgovarajućih postavki svog internetskog preglednika i time trajno uskrati postavljanje kolačića. Takva postavka u internet preglednik bi spriječila Google da stavlja kolačić za konverziju na sustav nositelja podataka. Kolačić koji je postavio Google Adwords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Nositelj podataka ima mogućnost prigovora kod prikazivanje oglasa putem Googlea i Google oglasne mreže putem internet veze www.google.com/settings/ads te si tamo postaviti željene postavke.

Više informacije i odredbe o zaštiti podataka tvrtke Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Pretplatnici na newsletter

Na web stranici “Ribola d.o.o.” korisnici se mogu prijaviti na newsletter tvrtke. Kod prijave na newsletter, potrebno je unijeti e-mail adresu, nakon čega će izvršitelj obrade Filip informatika d.o.o.: (1) na unesenu email adresu poslati poruku u ime voditelja obrade (Ribola d.o.o.) u kojoj se obavještava korisnika da za prijavu na newsletter treba potvrditi svoju privolu prijave u newsletter bazu putem priloženog linka; (2) poslati potvrdu o uspješnoj prijavi na newsletter nakon što korisnik potvrdi prijavu prema uputama iz koraka (1).

Korisnik koji nije potvrdio prijavu na link koji mu je poslan e-mail porukom, neće postati aktivan pretplatnik newslettera, niti će dobivati sadržaje koji se distribuiraju putem newslettera.

U procesu potvrđivanja prijave na newsletter (korak 1. – double opt-in procedura) izvršitelj obrade će zabilježiti IP adresu korisnika, te vrijeme i datum kada je izvršena potvrda upisa u bazu pretplatnika newslettera. Takvom procedurom registracije (dvostruka potvrda – double opt in) osigurava se dodatna kontrola privole korisnika i odluka da želi primati marketinške i ostale obavijesti od “Ribola d.o.o.”.

“Ribola d.o.o.” slat će newslettere koji se tiču njezinog poslovanja, usluga koje pruža ili zanimljivih informacija iz domene poslovanje “Ribola d.o.o.”. Dinamika slanja newslettera ovisit će o internoj procjeni tvrtke.

Svaka newsletter poruka u sebi će sadržavati jedinstvenu sliku / pixel koji se poziva kod prikaza sadržaja newsletter poruka u email programu primatelja, nakon čega će izvršitelj obrade zabilježiti vrijeme i IP adresu primatelja te postaviti oznaku da je on otvorio primljenu email poruku. Isključivanjem automatskog prikazivanja slika u email programu ili blokiranjem prikazivanja slika u newsletterima “Ribola d.o.o.”, gornje podatke neće biti moguće zabilježiti. Također, linkovi koji se nalaze unutar newsletter poruke biti će formirani na način da se njihovim pozivanjem kod voditelja obrade vrši evidencija takve aktivnosti kod primatelja poruke. Svrha korištenja ovih tehnologija je kako bi “Ribola d.o.o.” procijenila efikasnost i uspješnost poslanih newsletter poruka, na temelju čega će donijeti daljnje poslovne odluke.

U inicijalnoj ali i u svakoj budućoj newsletter poruci nalazi se link putem kojeg se pretplatnik može odjaviti s liste i time prekinuti buduće primanje poruke putem newslettera. Za brisanje (ako za time postoji osnove), izmjenom ili uvid u podatke koje obrađujemo te bilo koje drugo pravo koje imate prema GDPR-u možete se obratiti voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: gdpr@ribola.hr ili poštom na Ribola d.o.o., Bardejovska 25, 21215 Kaštel Lukšić s oznakom za „Zaštita osobnih podataka“.

Ribola d.o.o. neće dijeliti osobne podatke pretplatnika newslettera s trećom stranom.

 1. Kupci s reklamacijama/pritužbama/pohvalama

U slučaju da se želite obratiti našoj organizaciji a vezano za reklamacije, pritužbe ili pohvale, to isto možete učiniti telefonom, e-poštom, poštom ili popunjavanjem obrasca na našoj Internet stranici. U tom slučaju prikupljamo osobne podatke koje nam sami dostavite.

 1. Vrste osobnih podataka: ime, prezime, kontakt podaci (telefon, mobitel, adresa, e-mail), razlog obraćanja (npr. kupljeni proizvod koji se reklamira, datum kupnje, prodavaonica, opis manjkavosti)
 2. Svrha prikupljanja jest davanje odgovora na sve prigovore potrošača i pozitivno rješavanje pritužbi
 3. Temelj za obradu osobnih podataka u ovim slučajevima jest poštivanje odredbi Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14-110/15) te trajno nastojanje da se unaprijedi usluga kupcima

3.    PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Svi osobni podaci prikupljeni i/ili obrađivani u Riboli d.o.o. se tretiraju kao poslovna tajna. Pristup osobnim podacima imaju samo osobe ovlaštene za njihovo korištenje, odnosno izvršitelji obrade unutar same organizacije te ugovoreni izvršitelji obrade izvan organizacije.

U određenim slučajevima, dužni smo osobne podatke distribuirati trećim stranama i to isključivo u slučajevima kada postoji zakonska osnova za to (primjerice dostava osobnih podataka radi ostvarivanja prava na HZZ, HZMO ili PU), kada se radi o zahtjevima nadležnih javnih tijela koja provode nadzor zakonitosti poslovanja, sudske procese i druge istovrijedne procese.

Također, u slučaju da se radi o vanjskom izvršitelju obrade, za određeni dio osobnih podataka i određenu svrhu (primjerice: videonadzor), vanjski izvršitelji obrade imaju pristup osobnim podacima za što su sklopljeni ugovori o povjerljivosti te se s vašim osobnim podacima tada postupa jednako pažljivo i u skladu s Uredbom.

4.    PRIJENOS U TREĆE ZEMLJE

Osobni podaci ispitanika kod kojih je naša organizacija voditelj obrade, ne prenose se izvan teritorija Europske unije, izuzev onih objašnjenih u poglavljima GoogleAdwords i GoogleAnalytics. Svi osobni podaci kod kojih je Ribola d.o.o. izvršitelj obrade, ne prenose se u treće zemlje.

U slučajevima buduće potrebe za prijenosom u treće zemlje, to isto će realizirati samo uz privolu ispitanika te u skladu s Uredbom.

5.    ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koji se arhiviraju u našoj organizaciji su zaštićeni:

 • korisničkim imenom i lozinkama za pristup elektroničkim bazama podataka te bilježenjem pristupa osobnim podacima pohranjenima u elektroničkom obliku
 • fizički budući da je onemogućen neovlašten pristup prostorijama gdje se osobni podaci čuvaju u papirnatom obliku.

Kontinuirano se ulažu napori da se osigura maksimalna sigurnost zaštite osobnih podataka.

6.    ROK ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA I UNIŠTENJE

Rok čuvanja osobnih podataka ovisi prije svega o svrsi prikupljanja i temelju obrade podataka. Osobni podaci koje prikupljamo u skladu sa zakonskim odredbama ili na temelju legitimnog interesa organizacije, čuvaju se onoliko dugo koliko propisuje zakon odnosno dok postoji legitimni interes, uz dodatni rok od 2 godine za uništenje.

U slučaju da se prikupljanje osobnih podataka temelji na privoli, podaci se prestaju prikupljati u trenutku povlačenja privole, a prije prikupljeni podaci se brišu u najkraćem mogućem roku.

Snimke videonadzora se čuvaju maksimalno 6 mjeseci od dana snimanja, osim u slučajevima kada se snimke koriste u kaznenim i drugim istovrijednim procesima kao dokazni materijal.

Po isteku roka čuvanja, podaci se uništavaju fizički a u slučaju elektroničkih baza, oni se trajno brišu kada je to moguće a ako nije moguće, koristi se pseudonomizacija.

7.    PRAVA ISPITANIKA

U skladu s Uredbom, prava ispitanika čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju su sljedeća: pravo na transparentnost, pravo na pristup informacijama, pravo na ispravak, pravo na brisanje („pravo na zaborav“), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor, pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje).

U slučaju da želite ostvariti neke od navedenih prava ili se želite dodatno informirati, budite slobodni poslati nam svoj pisani zahtjev na adresu: Ribola d.o.o., Bardejovska 25, Kaštel Lukšić, s napomenom „Zaštita osobnih podataka“ ili putem e-pošte na adresu gdpr@ribola.hr.