Ribola pristupila Etičkom kodeksu za transparetno uvođenje eura • Ribola - Vaš najbolji susjed!

Ribola pristupila Etičkom kodeksu za transparetno uvođenje eura

Ribola pristupila Etičkom kodeksu za transparetno uvođenje eura

Etički kodeks
Etički kodeks utvrđuje načine postupanja poslovnih subjekata u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, s ciljem stvaranja povjerenja i sigurnog okruženja za potrošače.
Etički kodeks namijenjen je svakom poslovnom subjektu u  nefinancijskom  i financijskom sektoru, koji radi u Republici Hrvatskoj i posluje u izravnom odnosu s potrošačima.
S danom pristupanja Etičkom kodeksu, poslovni subjekt stječe pravo na postavljanje vizualne identi- fikacijske oznake te prihvaća i jamči provedbu načela Etičkog kodeksa:
1. postupak uvođenja eura neće se zloupotrijebiti za neopravdano povećanje cijena roba i usluga unatoč tome što se cijene formiraju na temelju ponude i potražnje na slobodnom tržištu;
 
2. preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te zaokruživanje istih obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u njegovom punom brojčanom iznosu te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja;
 
3. na prodajnim mjestima i mjestima pružanja usluga odnosno na internetskim strani- cama, dvojno će se iskazati cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti za sve robe i usluge u kuni i u euru u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.;
 
4. prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti prikazivat će se dvojno iskazane cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti uvijek prikazujući i fiksni tečaj konverzije;
 
5. fiksni tečaj konverzije bit će istaknut na računima, u prodajnom prostoru, mjestu pružanja usluga odnosno na internetskim stranicama na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način s ciljem što jednostavnijeg preračunavanja i usporedbe cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za potrošače;
 
6. radnici poslovnog subjekta bit će pravodobno informirani i osposobljeni vezano uz postupak uvođenja eura kako bi potrošačima na što transparentniji način objasnili pravila o preračunavanju i zaokruživanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te dvojnom iskazivanju u okviru svoje djelatnosti;
 
7. u razdoblju dvojnog optjecaja posebna pažnja posvetit će se pravilnom i jasnom preračunavanju ostatka iznosa koji se mora vratiti potrošaču u eurima.
 
Vizualna identifikacijska oznaka – logotip i slogan, bit će postavljena na prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga odnosno na internetske stranice, uključujući postavljanje vizualne identifikacijske oznake i prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti.
Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa nastupa s danom 31.12.2023., ili s danom oduzimanja prava na isticanje vizualne identifikacijske oznake, ili s danom prestanka postojanja pravne osobnosti.
 
Popis aktivnih poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.
 

SVAKI CENT SE BROJI, SVAKA KUNA SE RAČUNA.